Słup trakcyjny rurowy ocynkowany TR
Zastosowanie:
Słupy trakcyjne rurowe są wykorzystywane jako konstrukcja wsporcza trakcji tramwajowej
TYP TR-5 TR-8 TR-12 TR-15 TR-20
Pmax /kN/ 5 8 12 15 20
H /m/ 8,7 8,8 9 9,2 10
Hn /n/ 6,5 6,8 7 7,2 7,5
E /m/ 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5
m /kg/ 400 500 650 780 890
- Pmax: max. siła wypadkowa przyłożona na wys. HN
- H: wys. całkowita słupa
- m: masa całkowita słupa
- E: głębokość posadowienia słupa

Możliwe jest wykonanie słupa o innej wys. H oraz głębokości posadowienia na życzenie zamawiającego.
Pobierz stronę
katalogową