Korony do montażu opraw oświetleniowych
Korony do montażu opraw oświetleniowych wykonujemy jako dwu-, trzy-, cztero- i sześcioramienne.
Typowe długości: W=0,5m; W=1,0m; W=1,2m; W=1,5m. Ramiona mogą być wykonane jako proste Wp lub gięte Wg.

Realizujemy również zamówienia na wykonanie koron do masztów wg indywidualnych projektów.
Pobierz stronę
katalogową