Słupy Senko
Słupy oświetleniowe Senko stosowane są do oświetlania ulic, dróg, parków, parkingów, zakładów pracy oraz innych terenów i obiektów jak boiska, korty, trasy narciarskie itp.
Słupy Senko dostępne są w wersjach:
- z podstawą do zabudowania na fundamencie
- z płytą ustojową stabilizacyjną do zagłębiania w gruncie

Wykonane są z rur stalowych o zmiennych średnicach. Materiały stosowane do produkcji słupów posiadają stosowne atesty i odpowiadają obowiązującym normom.
Podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-EN ISO 1461:2011. Ten sposób ochrony konstrukcji słupa zapewnia wieloletnią trwałość i dobre warunki użytkowania. Część podziemna słupów do zagłębiania w gruncie dodatkowo zabezpieczona jest preparatami reaktywnymi i bitumicznymi.
Wnęka słupa zamknięta jest pokrywą mocowaną za pomocą krytej śruby umieszczonej w pokrywie. Wnęka może być wyposażona w dowolne złącze słupowe określone wymogami projektu lub inwestora.
Pełna oferta jest przedstawiona w katalogu.

Normy i certyfikaty
Słupy oświetleniowe Senko spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 40-5:2004 obowiązującej na obszarze Unii Europejskiej.
Na skutek pozytywnych wyników badań, obliczeń oraz certyfikacji procesu produkcyjnego, wykonanej przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, Senko uzyskało certyfikat zgodności UE nr 1458/CPD/01/06 oraz prawo oznaczania wyrobów znakiem "CE".